FA | EN

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 11

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 11

469  تعداد بازدید  |  دوشنبه 8 مهر ماه 1398

اجرای فونداسیون بلوک C ، اجرای تیرها و ستونهای بلوک D و E ، اجرای فونداسیون بلوک H از مهمترین اقدامات در دست پروژه مبنا 11 می باشد.

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 11