FA | EN

پیشرفت پروژه مبنا 8

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اداری و تجاری مبنا 8

738  تعداد بازدید  |  شنبه 10 خرداد ماه 1399

نصب شیر آلات و روشویی تکمیل سنگ حیاط مرکزی ، راه اندازی آسانسور مرکزی از آخرین اقدامات در حال انجام پروژه مبنا 8 می باشد.

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اداری و تجاری مبنا 8