FA | EN

اخبار

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اداری و تجاری مبنا 8

تکمیل فرآیند سفیدکاری مغازه ها ، تکمیل فرآیند نما ، تکمیل فرآیند الکتریکال و مکانیکال از مهمترین اقدامات در دست پروژه مبنا 8 می باشد.

دوشنبه 8 مهر ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه تجاری مبنا 9

تکمیل روند تاسیسات آب و فاضلاب ، تکمیل روند الکتریکال ، تکمیل روند نما ، تکمیل روند سفید کاری مغازه ها ، آغاز فرآیند کفسازی طبقه منفی دو از مهمترین اقدامات در دست پروژه مبنا 9 می باشد.

دوشنبه 8 مهر ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 10

تکمیل فرآیند تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ، آغاز فرآیند ایزولاسیون سرویسهای بهداشتی ، تکمیل تیغه چینی ، آغاز کفسازی واحدهای بلوک B از مهمترین اقدامات در دست پروژه مبنا 10 می باشد.

دوشنبه 8 مهر ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 11

اجرای فونداسیون بلوک C ، اجرای تیرها و ستونهای بلوک D و E ، اجرای فونداسیون بلوک H از مهمترین اقدامات در دست پروژه مبنا 11 می باشد.

دوشنبه 8 مهر ماه 1398 اطلاعات بیشتر