FA | EN

اخبار

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اداری و تجاری مبنا 8

پوکه ریزی و آماده سازی جهت سرامیک تجاری ها، ساخت درب انباری، اجرای پاگرد پله فرار،اجرای در و ریل آسانسوراز مهمترین موارد در درست پروژه مبنا ۸ می باشد.

شنبه 25 خرداد ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه تجاری مبنا 9

شروع نصب وال پست های نما و بالکن تجاری ها،اتمام نما واحد نمونه و قسمت شرقی،شیار زنی برق مهمترین موارد در دست انجام پروژه مبنا ۹ می باشد گچ و خاک تا زیر سقف در طبقه اول در حال اجرا است.

شنبه 25 خرداد ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 10

اتمام تیغه چینی طبقه اول بلوک ها، اجرای گچ و خاک طبقه اول، یک رگه کردن طبقه دوم، بستن سقف چهارم از مهمترین موارد در دست انجام پروژه مسکونی مبنا ۱۰ می باشد.

شنبه 11 خرداد ماه 1398 اطلاعات بیشتر
گزارش تصویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی مبنا 11

ادامه خاکبرداری، ساخت سرویس کارگری به همراه لوله کشی آب شهری به داخل سرویس و کنده یک عدد چاه فاضلاب ، کفسازی اتاق کارگری فعالیت های پروژه مبنا ۱۱ می باشد.

شنبه 25 خرداد ماه 1398 اطلاعات بیشتر